Que leva a unha persoa a facer o camiño ata en 70 ocasións?